Innoday-blogista

Tervetuloa innovatiivisen Innoday-blogimme pariin! Toivomme, että viihdyt Innodayn monipuolisten ja innovatiivisten postausten parissa ja että viihteen lisäksi saat niistä myös runsaasti hyödyllistä tietoa, jotka voivat auttaa sinua tai yritystäsi kehittymään entistä innovatiivisempaan suuntaan. Monet innovatiiviset nuoret ovat oivallinen esimerkki siitä, mitä innovatiivisella otteella voidaan saada aikaan.

Mikä on Innodayn tarkoitus?

Innodayn tarkoitus on edistää innovaatioiden kehittelyä ja jatkojalostamista. Esittelemme esimerkiksi workshop- eli työpajatoiminnan keinona jatkojalostaa johdon ideoita innovatiivisella ja tehokkaalla tavalla. Parhaimmillaan workshop voi viedä ideoita eteenpäin ennennäkemättömällä tavalla ja saada aikaan konkreettisia tuloksia. Workshop-työskentelyyn kannattaakin tutustua, jos sinusta tuntuu, etteivät innovatiiviset ajatuksesi oikein saa tuulta alleen ja ettei niistä seuraa mitään konkreettista. Jos uskallat laittaa ajatuksesi muiden käsittelyyn ja jopa altistaa ne kritiikille, on työpajatyöskentely hyvä vaihtoehto lähteä jatkokehittelemään ajatuksiasi.

Innovatiivisuudella voidaan saada aikaan hyviä lopputuloksia. Internet on nykyajan innovatiivisuuden aarreaitta, josta voi ammentaa monia hyviä asioita. Esimerkiksi kasinot ja erilaiset liikkeet ovat siirtäneet toimintaansa yhä enenevässä määrin nettiin. Tähän on monia syitä. Ensinnäkin verkossa toimivat palvelut ovat helposti saavutettavissa jokaisena vuorokaudenaikana vuoden jokaisena päivänä. Lisäksi netissä tarjottavat palvelut ylittävät maantieteelliset haasteet eli tilauksia voi tehdä ja palveluita voi käyttää riippumatta siitä, missä asiakas fyysisesti sijaitsee. Tästä aiheesta kerromme lisää aihetta käsittelevässä postauksessamme, jossa kerromme myös, mistä syistä nettikasinoita voidaan pitää verkkomarkkinoinnin ja -palveluiden tarjoamisen konkareina, jotka ovat onnistuneet monin tavoin hyödyntämään netin innovatiivisuutta tukevaa maailmaa.

Kenelle Innoday on suunnattu?

Innoday on nimensä mukaisesti suunnattu innovatiivisille ihmisille tai sellaiseksi haluaville. Sen tavoitteena on korostaa innovatiivisuuden merkitystä sekä nostaa esiin niitä keinoja, joiden avulla innovatiivisuutta voidaan kehittää ja hyödyntää esimerkiksi työyhteisöissä.

Toivomme, että Innoday kokoaisi yhteen innovatiivisia ihmisiä, jotka voisivat blogin kautta jakaa innovatiivisuuteen ja innovatiisiin projekteihin liittyviä ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Näin Innoday voisi hyödyntää alan ihmisiä laajemmassakin mittakaavassa toimien ikään kuin alan portaalina, jossa ajatusten vaihto on yhtä innovatiivista ja avointa kuin parhaimmissa workshopeissa ikään.

Innoday soveltuu myös työyhteisöille sekä yritysten johtohenkilöille, joilla on hyviä ideoita ja joiden inspiraatio kyllä tuottaa uusia ajatuksia ja ideoita, mutta jotka eivät oikein saa luotua näistä ajatuksista konkreettisia uudistuksia. Tällöin workshop-työskentely voi auttaa. Ellet vielä tiedä, mitä workshop-työskentely on ja kuinka sitä voidaan hyödyntää, kannattaa tutustua aihetta käsittelevään postaukseemme, joka antaa vinkkejä innovatiivisen työpajan perustamiseen ja kertoo sen mukanaan tuomista hyödyistä.

Kaiken kaikkiaan Innoday tarjoaa mielenkiintoista ja hyödyllistä luettavaa hyvin monenlaisille lukijoille. Sen postaukset ovat helppotajuisia, eivätkä vaadi aikaisempaa innovaatio-osaamista. Niiden tavoitteena on tarjota käytännönläheistä tietoa, joka voi auttaa viemään yritystä tai työyhteisöä kohti menestystä. Innovatiivisuus on tärkeää myös yksityishenkilöiden henkilökohtaisessa elämässä, joten innovatiivisen ajattelun kehittäminen on tärkeää ihan meille kaikille!