Miksi oppilaitoksissa suositaan erilaisia innovaatioprojekteja?

Innovaatioprojektit ovat erittäin suosittuja monissa oppilaitoksissa, sillä ne ovat monin tavoin aivan erityisen antoisia ja uniikkeja oppimisympäristöjä. Kerromme tässä postauksessa innovaatioprojektien moninaisista hyödyistä oppimiskäytössä.

Innovaatioprojektit auttavat luomaan verkostoja

Innovaatioprojekteissa toimii tyypillisesti hyvin monenlaisia toimijoita. Oppilaitosten Innovaatioprojekteissa on tavallisesti mukana niin opiskelijoita, opettajia kuin työelämän tahojakin. Tämä auttaa luomaan tärkeitä ja monipuolisia verkostoja, joista voi olla hyötyä myöhemmässä elämänvaiheessa, esimerkiksi opiskelijan etsiessä työtä tai toimiessa monialaisessa projektissa uudessa työpaikassaan. Verkostoituminen onkin eräs opintojen tärkeimmistä tehtävistä ja laadukkaat opinnot tarjoavat tähän useita tilaisuuksia, jotka opiskelijan kannattaa hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Työelämätahojen lisäksi innovaatioprojektit tarjoavat opiskelijalle yleensä tilaisuuden verkostoitua myös toisten alojen opiskelijoiden kanssa. Tällainen monialainen yhteistyö on erityisen mielenkiintoista ja antoisaa. Esimerkiksi insinöörille voi olla erittäin hyödyllistä oppia ymmärtämään, kuinka sairaanhoitaja kokee vaikkapa hänen suunnittelemansa terveyden edistämiseen tarkoitetun applikaation. Insinöörillä on kyllä osaamista applikaation luomiseen, mutta hänen terveydenhuoltoon liittyvä osaamisensa on todennäköisesti rajoittunutta. Tällöin sairaanhoitajan osaamisesta on korvaamatonta hyötyä.

Työelämästä löytyy monia esimerkkejä monialaisista yhteistöistä, jotka vaativat monenlaisten alojen tieto-taitoa. Tällöin on hyvä, että omat verkostot ulottuvat myös oman osaamisalan ulkopuolelle.

Innovaatioprojektit kehittävät yhteistyötaitoja

Innovaatioprojekteissa opiskelija joutuu toimimaan hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Opettajien ja opiskelijoiden lisäksi toimijoita on yleensä myös työelämästä ja osa opiskelijoista on luultavasti muulta kuin omalta opiskelualalta. Tämä auttaa kehittämään omia yhteistyötaitoja sekä ymmärtämään myös omasta poikkeavia näkökulmia. Insinöörille voi olla silmiä avaavaa kohdata esimerkiksi sairaanhoidon opiskelijoita ja päinvastoin.

Yhteistyötaitojen kehittäminen on nykyisin opintojen tärkeä osa. Yhä harvempaa työtä tehdään ylhäisessä yksinäisyydessä ja erilaiset tiimityön muodot ovatkin arkea yhä useammilla työpaikoilla. Ellei opiskelija opi jo opintojen aikana tekemään yhteistyötä hyvin erilaisten ihmisten kanssa, saattaa hän valmistumisensa jälkeen kokea suuria vaikeuksia monialaiseen yhteistyöhön sopeutumisessa siinä vaiheessa, kun hänen on aika astua alan ensimmäiseen työpaikkaansa.

Innovaatioprojektit kehittävät opiskelijoiden innovointitaitoja

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että innovointi ja innovatiivisuus ovat tällä hetkellä erittäin hyödyllisiä taitoja, jotka opiskelijoiden tulisi omaksua. Niiden avulla he voivat auttaa itseään sekä tulevaa työpaikkaansa erottumaan positiivisella tavalla kilpailijoista sekä nostamaan omia taitoja esiin. Tästä syystä erilaisiin innovaatioprojekteihin osallistuminen on kovin antoisaa.

Tällä hetkellä erityisesti internet tarjoaa laajan temmellyskentän monenlaiselle osaamiselle ja innovoinnille. Se tarjoaa laajan yleisön sekä runsaasti inspiraation lähteitä. Se tarjoaa myös lukuisia markkinointikanavia, joita on tärkeää oppia hyödyntämään jo opiskeluaikana. Vaikka osaisitkin luoda upean ja innovatiivisen tuotteen tai palvelun, mutta jos et osaa markkinoida sitä oikein, saattavat tulokset jäädä laihoiksi. Esimerkiksi nettikasinot ja verkkokaupat ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka omaa toimintaa voi kehittää internetin kautta ja kuinka omien tuotteiden tai palveluiden markkinoiminen verkon kautta on erityisen tehokas tapa tuoda omaa sanomaa esille.

Innovaatioprojektit auttavat myös opettajia ja työelämää

Usein saatetaan ajatella, että innovaatioprojektit hyödyntävät lähinnä opiskelijoita toimiessaan antoisina oppimisympäristöinä. Projektit hyödyttävät kuitenkin monin myös opettajia sekä työelämää. Opettajat saavat erilaisten projektien kautta mahdollisuuden oman laaja-alaisen ammattitaitonsa ylläpitämiseen sekä kehittämiseen.

Koska työelämä kehittyy tällä hetkellä kovin huimaa tahtia, voi opettajien olla vaikea pysyä kärryillä siitä, millaisia tarpeita ja toiveita työelämä asettaa valmistuville opiskelijoille. Tämä on kuitenkin ehdottoman tärkeää, jotta opetuksessa osattaisiin keskittyä juuri oikeisiin asioihin eli niihin oppisisältöihin, joita opiskelija myöhemmässä työelämässä hyötyy ja joita työelämässä erityisesti tarvitaan. Innovaatioprojektien kautta niissä toimivat opettajat saavat suoran kosketuksen työelämään ja samalla he saavat ensikäden tietoa työelämän tarpeista ja toiveista. Tämä auttaa opettajia kehittämään omaa opetustaan siten, että siitä on opiskelijoille mahdollisimman paljon hyötyä.

Myös työelämä hyötyy oppilaitosten innovaatioprojekteista. Niiden kautta se saa innokkaita visionäärejä toteuttamaan omia innovaatioitaan. Samalla se saa suoran kosketuksen oppilaitoksiin, joissa koulutetaan alan tulevaisuuden osaajia. Parhaimmillaan työelämä voi näin vaikuttaa oppilaitosten opetuksen sisältöön ja auttaa kehittämään sitä entistä paremmin vastaamaan työelämän moninaisiin haasteisiin.

Innovaatioprojekteissa voidaan esimerkiksi kehitellä yrityksen markkinointia. Voi olla, että yrityksen johto on keksinyt loistavia, yrityksen markkinointiin liittyviä ideoita, joita sillä ei kuitenkaan ole aikaa lähteä jatkokehittämään. Tässä kohtaa innokkaat opiskelijat voivat astua kehiin ja auttaa ideoiden jatkokehittelyssä. Nuoret opiskelijat saattavat tuntea erityisen hyvin esimerkiksi some-maailman, jonka valjastaminen yrityksen äänitorveksi voi tuottaa hyviä tuloksia. Jos yrityksen tuotteiden tai palveluiden pääkohderyhmä ovat nuoret, on nuorten näkemyksistä erityisen paljon hyötyä. Ne voivat nimittäin auttaa yritysjohtoa ymmärtämään entistä paremmin nuorta kohdeyleisöään. Niiden kautta yrityksissä voidaan esimerkiksi oppia entistä paremmin ymmärtämään, millaisia some-kanavia nuori kohdeyleisö suosii ja kuinka nuoria tulisi näissä kanavissa lähestyä. Kohderyhmän asemaan asettuminen ei ole aina kovin helppoa ja se onkin haaste, johon yritysten pitäisi pystyä vastaamaan mahdollisimman hyvin.

Innovaatioprojektien tulevaisuus

Todennäköisesti innovatiivista otetta tarvitaan tulevaisuudessa entistäkin enemmän. Tämä ennustaa innovaatioprojekteille valoisaa tulevaisuutta. Monien hyvien ominaisuuksiensa ansiosta erilaisia innovaatioprojekteja, kuten MINNO-projekteja, tullaan todennäköisesti tekemään tulevaisuudessa entistäkin enemmän oppilaitosten ja työelämän eri tahojen tiiviissä ja antoisassa yhteistyössä. Koska sekä työelämä että koulutus vaativat jatkuvaa uudistamista ja ajan tasalla pysymistä, ovat innovaatioprojektit helposti toiminnan keskiössä tuoden oppilaitoksille esiin työelämän näkökantoja ja tarpeita sekä päinvastoin. Innovatiivinen tulevaisuus on tärkeä, jotta erilaiset vastaantulevat haasteet saadaan ratkaistua luovalla tavalla!