Minno-innovaatioprojektit

Metropolia-ammattikorkeakoulu on innokas käyttämään ja hyödyntämään erilaisia innovaatioprojekteja, joita se kutsuu nimellä MINNO. Niiden kautta oppilaitoksessa pyritään saamaan oivalluksia, jotka voivat auttaa ja tukea tulevaisuuden tekemistä. Lisäksi niiden avulla pyritään tarjoamana opiskelijoille mahdollisuuksia nähdä maailma uudenlaisin silmin. Kerromme tässä postauksessa mistä MINNO-projekteissa on kyse.

Mitä MINNO-projekteissa tavoitellaan?

MINNO-projektit ovat innovaatioprojekteja, joiden kautta pyritään etsimään työelämän tarpeita vastaavia käytännöllisiä ratkaisuja. Metropoliassa ne ovat toiminnan keskeinen ja merkittävä osa. Työelämäyhteistyön toteuttaminen on eräs MINNOn tärkeimmistä tavoitteista. Innovaatioprojektit toteutetaan yhteistyössä työelämän tahojen kanssa ja ne ovat monialaisia. Niitä voidaan käyttää aluekehittämishaasteisiin vastaamiseen ja niiden avulla voidaan integroida esimerkiksi kehittämis- ja tutkimustyön opetusta. MINNO-projektit ovat usein hyvin monipuolisia ja niitä on tarjolla monenlaisia. Monet projekteista ovat kansainvälisiä. Projektien kautta pyritään kehittämään ja uudistamaan tuotteita, menetelmiä tai toimintatapoja tehden yhteistyötä työelämäkumppaneiden kera.

Projekteissa hyvin monien alojen osaajat saattavat kohdata toisensa. Sähköinsinööri saattaa kohdata projektin aikana vaikkapa toimintaterapeutin taikka elokuvaohjaaja talotekniikan asiantuntijan. Tällaisten kohtaamisten myötä saattaa syntyä aivan uudenlaista ajattelua sekä aivan uudenlaisia, uniikkeja ratkaisuja.

Nykyajalle on hyvin tyypillistä, että työskentelytavat muuttuvat nopeaan tahtiin. Tämän johdosta osaamistarpeissakin tapahtuu muutoksia. Ellei näihin muutoksiin reagoida oppilaitoksissa riittävän nopeasti, on vaarana, että tuotetaan ammattiosaajia, joiden osaaminen ei vastaa nykyajan modernin työelämän haasteita ja tarpeita. On myös tärkeää oppia tekemään töitä yhdessä toisten kanssa, sillä nykyisin erilaiset tiimityön muodot ovat entistä tärkeämpiä. Moniosaaminen sekä vaihtoehtoisten toimintatapojen näkeminen on nykyaikana erityisen tärkeää. Näihin kaikkiin haasteisiin voidaan hakea apua innovaatioprojektien kautta.

Millaisia toimijoita MINNO-projekteissa on?

MINNO-projekteissa on hyvin monenlaisia toimijoita ja ne voivat auttaa opiskelijoita luomaan verkostoja työelämän edustajien kanssa. Samalla verkostoja on mahdollista luoda myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Nämä verkostot voivat osoittautua kullanarvoisiksi siinä vaiheessa, kun vastavalmistunut opiskelija lähtee etsimään ensimmäistä alan työpaikkaa tai kun ensimmäisessä työpaikassa on aika toteuttaa ensimmäinen innovatiivinen ja monialainen projekti.

Työelämän toimijat sekä yritykset ovat MINNOn tärkeitä toimijoita. Opiskelijat osallistuvat innovaatioprojektiopintoihin kaikkiaan suorittamalla opintoja 10 opintopisteellä. Näin hän saa tilaisuuden kehittää omia projektityötaitojaan toimimalla asiantuntijaympäristössä ja tekemällä yhteistyötä hyvin monenlaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin opiskelijan luova osaaminen sekä asiantuntijuus kehittyvät.

Myös opettajat ovat tärkeä MINNOn toimintataho. MINNOssa myös opettajien osaaminen kehittyy ja he saavat tilaisuuden ylläpitää omaa osaamistaan. Projektien kautta opettajat pysyvät kartalla siitä, millaiset asiat ovat ajankohtaisia juuri tämän hetken työelämässä ja millaisia tarpeita nykyajan työelämällä on. Tätä projektien kautta saavutettua osaamista opettajat voivat hyödyntää tarjoamassaan opetuksessa. Monialaiset verkostot tarjoavat myös opettajille monia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia. Kaiken kaikkiaan MINNO hyödyntää kaikkia toimijoitaan. Näissä projekteissa kaikki toimijat saavat tilaisuuden oppia toisiltaan, mikä tuo toimintaan aivan uudenlaisia näkemyksiä ja ulottuvuuksia.