Työpajojen kautta innovaatioihin

Workshopit, eli työpajat ovat oivallisia keinoja luoda ja kehittää erilaisia innovaatioita. Ne ovat ikään kuin aivoriihiä, joiden kautta esimerkiksi johdon ideoita voidaan helposti pallotella ja jatkojalostaa. Tällä hetkellä ne ovat myös kovin muodikkaita tapoja innovoida, onhan innovatiivisuus muutenkin nyt kovin muodikasta ja tavoiteltavaa.

Työpajat markkinoinnin innovaatioriihinä

Erityisesti erilaisissa markkinointiin liittyvissä kysymyksissä voidaan työpajoja käyttää innovaatioriihinä. Esimerkiksi yrityksen johdolla saattaa olla jonkinlainen ajatus siitä, millaisia markkinointikampanjoita se haluaisi lähteä toteuttamaan. Näitä ideoita voidaan ottaa käsittelyyn työyhteisön aivoriihissä, jolloin niihin saadaan innovatiivisia ja monipuolisia kehitysehdotuksia.

Työskentelyn kautta ideasta voi vihdoin muodostua konkreettista toimintaa, kun ilman työpajan apua koko idea olisi saattanut tyrehtyä. Näin voi käydä esimerkiksi sellaisten tosiseikkojen kohdalla, ettei johtajan aika ja energia olisi välttämättä riittänyt idean kehittelyyn ja läpiviemiseen. Workshopien voima onkin yhteistyö, tehokkuus sekä se, että niissä ideoita voidaan katsoa myös kauemmas kantavista näkökulmista. Parhaimmillaan workshop onkin erityisen järkevä ja hyvä tapa lähteä kehittelemään erilaisia markkinointiin liittyviä ideoita.

Workshop voi auttaa markkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisen monissa vaiheissa. Sen avulla voidaan tehostaa markkinointia, ja luoda systemaattinen markkinointimalli. Sen kautta voidaan myös kehittää yrityksen sähköistä markkinointia sekä some-markkinointia, joka on alan uusi trendi, ja erittäin tärkeä markkinointikanava. Samalla voidaan parantaa markkinoinnin ja myynnin rajapintaa, sekä kirkastaa brändiä työnantajana.

Muitakin brändäysprojekteja voidaan ottaa mukaan innovatiivisiin workshopeihin. Tuotteita tai palveluita voidaan lanseerata niiden kautta, ja samalla voidaan ottaa käyttöön uusia teknologioita sekä työkaluja. Myös budjetointia voidaan käydä läpi työpajoissa.

Workshopeja voidaan käyttää hyvin monenlaisiin tarpeisiin, mutta niiden käyttö vaatii kuitenkin rohkeutta, sekä halua ottaa vastaan omaan ideaan liittyviä ulkopuolisia ideoita, ajatuksia ja jopa kritiikkiä. On myös tärkeää, että mukaan työpajatyöskentelyyn liittyvät tärkeät avainhenkilöt, joilla on potentiaalia viedä ideoita aidosti eteenpäin.

Millainen on tyypillinen innovatiivinen workshop?

Tyypillisesti innovatiivista workshopia järjestetään 2 – 4 työpajan sarjana. Näiden aikana on mahdollista haastaa yrityksen markkinoinnin nykyistä tilaa. Samalla saadaan luotua yrityksen yhteistä visiota sekä yhteisiä tavoitteita. Kun vuorossa on viimeinen työpaja, ideaalitilanteessa ollaan saatu luotua markkinointisuunnitelma, jonka yrityksen johto on hyväksynyt. Samalla on luotu näkemystä yrityksen kanavaprioriteeteistä. On tärkeää, että myös aikataulu- ja budjettiraamit olisi saatu tässä vaiheessa laadittua, ja että ainakin pari ensimmäistä konkreettista tulevaisuuden kehitysprojektia olisi määritelty.

Työpajan tyypillinen kesto vaihtelee noin 1 tunnista jopa 4 tuntiin. Kesto riippuu työpajan aiheesta sekä tavoitteista. Osallistujat tietävät työpajan tavoitteen etukäteen. He eivät kuitenkaan välttämättä tiedä, kuinka tavoitteeseen on tarkoitus päästä.

Miksi yrityksen markkinoinnin innovoiminen on niin kovin tärkeää?

Kilpailu on nykyisin lähes joka alalla erityisen kovaa. Ellei yritys onnistu positiivisesti erottumaan massasta, ja vakuuttamaan potentiaalisia asiakkaitaan tuotteidensa tai palveluidensa paremmuudesta kilpailijoiden vastaaviin nähden, on se pian pulassa ja joutuu laittamaan lapun luukulle. Markkinointi on tärkeä keino tuoda yritystä esille ja luoda sille positiivista brändiä.

Markkinointi kuitenkin myös kehittyy huimaa vauhtia ja jatkuvalla syötöllä, minkä vuoksi yritysten on pysyttävä kehityksessä mukana. Erityisesti verkkomarkkinoinnissa tapahtuu muutoksia huimaa vauhtia. Ellei yritys kykene vastaamaan näihin jatkuviin muutoksiin, voi sen verkkomarkkinointi vaikuttaa potentiaalisista asiakkaista kuluneelta, väsyneeltä ja auttamattoman vanhanaikaiselta. Tässä kohtaa innovatiiviset keinot kehittää markkinointia ovat tarpeen! On tärkeää, että markkinoinnin keinoin pystytään parantamaan yrityksen myyntiä, sekä tekemään sitä entistä tunnetummaksi.

Esimerkki tyypillisestä tilanteessa, jossa innovatiivisesta workshopista voi olla hyötyä

Innovatiiviset työpajat, eli workshopit, voivat auttaa yritystä hyvin monenlaisissa tilanteissa. Voidaan kuvitella vaikkapa yksi esimerkkitilanne, jossa workshop voi auttaa. Kuvitellaan tilanne, jossa yritykseltä löytyy upeita ideoita. Inspiraatio on korkealla, mutta ideoita ei päästä kehittämään konkreettisiksi markkinointikampanjoiksi tai -konsepteiksi. Tällöin on tärkeää kutsua koolle ensin suunnittelutiimi, jossa on paikalla yrityksen johtoryhmä sekä markkinoinnista vastaavat henkilöt. Kun upeat ideat otetaan käsittelyyn innovatiivisessa työpajassa, päästään niitä käsittelemään hyvin luovalla tavalla, siten, että prosessin aikana ideoista muodostuu lopulta konkreettisia kampanjoita tai konsepteja.